Home

Zorg om Zorg is de zorgcoöperatie van Putte; een organisatie van en voor de bewoners van ons dorp.
Het doel is elkaar te helpen om zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving te blijven wonen. En dat doen we door te zorgen voor behoud van een goed voorzieningenniveau in Putte en door oplossingen te vinden voor de problemen die u in de praktijk tegenkomt, zoals:

  • Wie helpt u als u niet meer in staat bent om zelf klusjes in en om het huis te doen of boodschappen te halen?
  • Verzorgingshuizen gaan sluiten. Waar gaat u heen als u of uw partner dement wordt?
  • Bij de gemeente kunt u niet altijd meer terecht voor een aanpassing van uw woning; hoe gaat u dat straks doen als dat toch noodzakelijk wordt?
  • Hoe komt u ’s avonds of in het weekend bij de huisartsenpost in Bergen op Zoom als u geen auto meer heeft?
  • In de toekomst verandert er mogelijk nog veel meer in de zorg. En wie komt er op voor uw belangen?

Waarmee kunnen we helpen   Betere voorzieningen   Lid worden van ZoZ

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.