Lid worden

 

Het lidmaatschap van de zorgcoöperatie staat open voor bewoners van Putte.

Voor de contributie geldt:

  • Eén bedrag per huishouden. € 18 per jaar
  • Een alleenstaande krijgt € 6,- korting en betaalt €12 per jaar.
  • Inschrijving per kalenderjaar. Het eerste jaar lidmaatschapskosten naar rato van het aantal resterende maanden van het jaar.
  • Opzegging iedere maand mogelijk.
  • Incasso heeft onze voorkeur
  • Ons rekeningnummer is: NL 19 RABO 0302765522 tnv Zorgcooperatie Putte

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@zcputte.nl of te bellen naar 06 20 25 55 29
Geef in de e-mail svp aan of u ook meteen vrijwilliger wilt worden, dan sturen we u een vragenformulier waarop u aan kunt geven welke klussen u wilt doen voor de leden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.