We willen betere voorzieningen in Putte

 

Als u nog geen behoefte heeft aan hulp bij allerlei praktische problemen, dan is het toch aan te raden om lid te worden van Zorg om Zorg. Wij willen namelijk ook uw belangen behartigen door de voorzieningen in Putte op peil te houden en te verbeteren. Om dat te kunnen doen hebben we leden nodig. Hoe meer leden, hoe beter er naar ons geluisterd wordt. We hebben regelmatig overleg met de Wmo-adviesraad, met de wethouders, met BWI en andere formele organisaties op het gebied van zorg-en-welzijn.

Daar proberen we het volgende te bereiken:

Centraal telefonisch informatiepunt
Eén van de wensen was een centraal telefonisch informatiepunt waar Puttenaren terecht kunnen met al hun vragen op het gebied van zorg, welzijn en recreatie. Zorg om Zorg heeft in het kader hiervan een succesvolle pilot van 1,5 jaar met een centraal telefoonnummer opgezet. Inwoners van Putte konden op betreffende telefoonnummer terecht met allerlei vragen op eerder genoemde gebieden. Deze pilot is inmiddels afgerond en de gemeente Woensdrecht heeft een uitgebreid rapport met aanbevelingen, voortvloeiend uit deze pilot, ontvangen. Zorg om Zorg is nu in afwachting van de reactie van de gemeente Woensdrecht voor een vervolg van de pilot. Daarnaast heeft Zorg om Zorg voor de kleine, enkelvoudige vragen, bijvoorbeeld boodschappen doen tijdens ziekte, een team van coördinatoren opgezet. Inwoners van Putte kunnen naar het centraal telefoonnummer 06 20 25 55 29 van Zorg om Zorg bellen om daar hun vraag neer te leggen, waarna de coördinator op zoek gaat naar een vrijwilliger om de klus te klaren.

Woonzorgvormen
Onze voorkeur gaat uit naar behoud van het bestaande woonzorgcentrum De Beukenhof.
Uit de in 2014 gehouden enquête blijkt dat er daarnaast veel belangstelling is voor een nieuwe woonzorgvorm. Het merendeel geeft daarbij een voorkeur aan voor een woon-/slaapkamer met een geïntegreerde keuken, één slaapkamer, badkamer en toilet.

Nieuwe kleinschalige woonvormen voor intensieve zorg
Een speciale werkgroep van de zorgcoöperatie onderzoekt de haalbaarheid van een kleinschalige woonvorm voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Het doel van deze werkgroep is aan het eind van 2015 hierover een advies uit te brengen.

Ontmoetingspunt / informatiepunt
De zorgcoöperatie had een ontmoetings- en informatiepunt voor ogen waar iedereen terecht kon voor gezelligheid, ontmoeting en het verkrijgen van informatie op allerlei gebied. Samen met de KBO heeft Zorg om Zorg een ontmoetingspunt gerealiseerd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De wens/hoop is dat nog meer verenigingen zich aansluiten bij dit initiatief. Uit deze samenwerking is inmiddels Stichting de Bunt ontstaan die geheel zelfstandig het inmiddels tot “participatiecafé De Bunt” omgedoopte ontmoetingscentrum beheert. In de toekomst is het de bedoeling om in het participatiecafé een integraal toegangspunt te realiseren waar de inwoners terecht kunnen voor hun vragen. Hiervoor zal bijvoorbeeld een computer ter beschikking gesteld worden waar mensen met Skype verbinding kunnen maken met instanties of andere (ervarings-)deskundigen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.pcdebunt.nl of hun facebookpagina Stichting Participatiecafé De Bunt.

Mantelzorgers
De zorgcoöperatie wil in de toekomst mantelzorgers helpen de balans te vinden tussen zorgen voor een ander en zorgen voor zichzelf. De zorgcoöperatie zou activiteiten kunnen uitvoeren die de zorgtaak van de mantelzorgers verlichten. Samen met de zorgaanbieders in de regio en BWI willen we mogelijkheden onderzoeken voor de specifieke situatie in Putte.

Uw partner verloren
De zorgcoöperatie wil er alles aan doen om te voorkomen dat weduwen of weduwnaars in een ongewenst sociaal isolement komen. Daarom willen we dit jaar op een praktische en speelse wijze in gesprek gaan met deze Puttenaren en ontdekken wat de zorgcoöperatie voor hen kan betekenen.

Meergeneratiehuis
Een “meergeneratiehuis” is een plaats waar alle generaties, van jong tot oud, elkaar ontmoeten en helpen. Denk daarbij aan naschoolse opvang van kinderen door ouderen, computer of tablet uitleg door jongeren, huiswerkbegeleiding door ouderen, samen koken en eten, enz. In Duitsland zijn deze “Mehrgenerationenhauser” een succes. Voor meer informatie hierover kunt u het filmpje bekijken op de NPO-website: http://www.npo.nl/vpro-tegenlicht/23-11-2014/VPWON_1219702

De ideale plaats voor dit meergeneratiehuis is in de directe omgeving van MFC De Biezen. Men kan dan gebruik maken van de diensten van De Biezen. De basisschool, kleuterschool, peuterspeelzaal en de BSO liggen ook in de directe omgeving. Met bovengenoemde partijen heeft de zorgcoöperatie de Intentieverklaring actief burgerschap  getekend die mogelijk kan leiden tot de oprichting van een meergeneratiehuis in Putte. Zie ook dit artikel in de Woensdrechtse Bode. Bovendien organiseert de zorgcoöperatie op 16 september 2015 een informatieavond over het mogelijk ontwikkelen van een meergeneratiehuis.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.