Zorgbemiddeling en begeleiding

 

Wij helpen u om de weg te vinden in de wereld van de ‘zorg-en-welzijn-instanties’ en daar optimaal gebruik van te maken. En als dat nodig is, dan blijven we meehelpen tot het probleem is opgelost.
Voorbeeld: u komt uit het ziekenhuis en moet nog een aantal dagen in bed blijven, maar u weet niet welke hulp mogelijk is en ook niet waar u daarvoor moet zijn.

  • Uw hulpvraag komt bij ons binnen via de e-mail of de telefoon.
  • Wij checken of de hulpvrager lid is (wij zijn er voor de leden).
  • We spreken een huisbezoekje af om samen te beoordelen hoe u het beste kan worden geholpen. U heeft de regie, wij helpen u bij die zaken die voor u of uw naasten moeilijk zijn op te pakken.

Blijkt in dat gesprek dat uw vraag gaat over professionele zorg of ondersteuning bij de stap naar professionele zorg, dan brengen wij u indien gewenst in contact met bijvoorbeeld de wijkzuster, het Wmo-loket of de cliëntondersteuner van de KBO. En zoals gezegd: we blijven u bijstaan tot het probleem is opgelost.

U kunt e-mailen naar info@zcputte.nl (vergeet niet uw naam, adres, telefoonnummer en vraag te vermelden). U kunt ons ook bellen: elke werkdag van 9:00 tot 17:00 uur op nummer 06 20 25 55 29

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.